Scrum Essentials

Idealne rozpoczęcie pracy w Scrum. Wprowadza w mechanikę budując podstawy zdrowego zespołu i kultury Agile.

Certified ScrumMaster

Doskonalenie zawodowe dla praktyków Scrum. Pogłębia wiedzę i uczy radzenia sobie z wyzwaniami.

Certified Scrum Product Owner

Kompendium wiedzy dla przedstawicieli biznesu. Pokazuje techniki zwinnego zarządzania produktem i odkrywania potrzeb użytkownika.

Certified LeSS Practitioner

Budowanie produków Agile niezależnie od rozmiaru. Uczy jak radzić sobie z ogromnymi i złożonymi strukturami produktowymi i organizacyjnymi.

Product Owner Key Skills

Kultowy warsztat Gojko Adzic prezentujący narzędzia do zarządzania zakresem produktu. Przedstawia techniki maksymalizowania wartości.

Lean Software Development

Zasady Lean przeniesione do świata tworzenia oprogramowania prowadzone przez Mary i Toma Poppendieck. Wskazuje sposoby indentyfikacji i eliminacji strat w procesie produkcji.

 

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018