Certified Scrum Product Owner

Certified Scrum Product Owner

Kompendium wiedzy dla przedstawicieli biznesu. Pokazuje techniki zwinnego zarządzania produktem i odkrywania potrzeb użytkownika.

Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli reprezentanta biznesu, czyli Product Ownera.

Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady sprawdzicie jak Product Owner współpracuje z Zespołem Deweloperskim, użytkownikami i interesariuszami w celu realizacji wizji produktu i maksymalizacji zysku (ROI). Przykłady bazujące na studium przypadku różnych firm i produktów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane pojęcia i zastosować poznane narzędzia w swojej pracy.

Podczas szkolenia przejdziecie przez cykl życia produktu od początków definiowania, poprzez wszystkie etapy gromadzenia wymagań po cykl wydań.

Zdobędziecie umiejętności efektywnego tworzenia produktów z wykorzystaniem Scruma i praktyk Agile:

 • Definiowania i komunikacji Wizji Produktu,

 • Priorytetyzacji pracy zespołu deweloperskiego w celu maksymalizacji zysku (ROI),

 • Identyfikacji potrzeb użytkowników i walidacji proponowanych rozwiązań,

 • Zbierania wymagań i zarządzania Rejestrem Produktu.

 • Planowania i śledzenia Wydań Produktu,

Szkolenie jest akredytowane przez Scrum Alliance i pokrywa wymagane cele szkoleniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących lepiej zrozumieć proces i techniki odkrywania produktów.

Zapraszamy:

 • Product Ownerów,
 • Product Managerów,
 • Analityków biznesowych,
 • Scrum Masterów,
 • Klientów współpracujących z zespołami Scrum,
 • Wszystkie osoby zaangażowane we współpracę z klientami i użytkownikami oraz zbieranie, analizowanie i walidację wymagań i oczekiwań.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Scruma i tworzenia produktów. Można ją nabyć poprzez doświadczenie w pracy w zespole Scrum, uczestnictwo w szkoleniu Scrum Essentials, lekturę materiałów zamieszczonych na stronie Scrum Alliance lub zapoznanie się z naszymi artykułami.

Kurs jest akredytowany przez organizację Scrum Alliance. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Certified Scrum Product Owner (pierwszy stopień certyfikacji Scrum) oraz dwuletnie członkostwo w Scrum Alliance. Koszty certyfikacji i składka członkowska są wliczone w cenę szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują również 16 Scrum Education Units (SEUs) dla certyfikacji Certified Scrum Professional (CSP) .

Szkolenie prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Na szkolenie można wykupić Voucher ważny przez 12 miesięcy.